Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Rusten naar Gods wil - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Neem de sabbatdag in acht om die te heiligen, zoals de HEERE, uw God, u geboden heeft.” (Deuteronomium 5:12) Israël is opnieuw aan het leren wat Gods wetten zijn, hoe ze voor God kunnen leven. Bij het leven naar Gods wil hoort ook rusten naar Gods wil. God weet dat wij mensen rust nodig hebben, daarom is rusten vanaf het begin ook iets dat de mens hoort te doen.

Rusten naar Gods wil

Vandaag de dag zoeken mensen rust in allerlei dingen: vakantie, tijd voor zichzelf, yoga, sporten, goed eten, slapen, etc. Een aantal van deze dingen zijn niet slecht, zijn zelfs goed (denk aan sporten, vakantie, slapen en eten). Tegelijkertijd is dat niet waar de mens echte rust kan vinden. Israël kreeg van God de opdracht om 6 dagen te werken en op de 7e dag te rusten (Deuteronomium 5:13-16). Hun rust moest compleet zijn, ze mochten helemaal niet werken die dag. Ze moesten juist ook tijd doorbrengen met het gedenken wat God voor hen gedaan had.

En dat is precies het belangrijkste stuk van de sabbatrust, de focus op God. Israël moest rusten in het feit dat God hen bevrijd had uit Egypte en dat Hij niet veranderen zou. Ze moesten stil staan bij het feit dat God goed is, van hen houdt en een fantastische toekomst voor hen heeft. Er moest nagedacht worden over Wie God is, Zijn onbegrijpelijke liefde voor Zijn volk, Zijn genade, etc. God wilde dat Israël rustte in Hem, dat ze gingen rusten naar Gods wil.

Rust

De kerk heeft dezelfde opdracht als het aankomt op rust. In Mattheüs 11:28 zegt Jezus dat we naar Hem toe moeten gaan als we vermoeid zijn. In Markus 2:28 vertelt Jezus tegen de Joodse leiders dat Hij de Heere van de sabbath is. Daarmee zegt Jezus dat Hij bepaalt waar rust te vinden is, en dat die rust alleen in Hem te vinden is. Christen, waar zoek jij je rust? Het is niet erg, zelfs goed, om te sporten, goed te eten, te slapen, etc. Maar zoek jij daar ook rust voor je ziel? Rusten naar Gods wil gaat verder dan rust voor je lichaam, God wil je ziel rust geven. Zolang jouw ziel niet rustig is, zal je ook niet echt rusten.

Rusten naar Gods wil betekent dat je focus van deze wereld af gaat en naar de Heere gaat. Echte rust betekent dat je aan Gods voeten zit en naar Zijn stem luistert. Concreet betekent dat rust vinden in het lezen van Gods Woord, in gebed; de 2 primaire manieren om tijd met God te hebben. Tijd met God, aan Zijn voeten zitten, horen wat Hij te zeggen heeft. Dat is waar echte rust te vinden is, dat is hoe we als christenen rust voor onze ziel kunnen vinden. Als de kerk haar idee voor rust bij de wereld gaat halen, zullen we altijd op andere dingen uitkomen dan net genoemd. Tegelijkertijd zegt Jezus dat we naar Hem toe moeten gaan, Hij Die ook het Woord is (Johannes 1:1, 14). De vraag is naar wie jij luistert, Jezus of iemand anders?

Kiezen hoe je rust

God heeft de mens een lichaam gegeven, dat is een groot en belangrijk iets. Ons lichaam is de tempel van de Heilige Geest (1 Korinthe 3), we moeten daar goed voor zorgen. In 1 Koningen 19 zien we Elia die van God moet rusten, omdat hij fysiek helemaal uitgeput is. Er is dus niks mis met fysieke rust, met goed en gezond eten, met je lichaam goed verzorgen; dat is zelfs iets dat christenen horen te doen. Rusten naar Gods wil gaat echter verder dan dat; God wil vooral dat we rust vinden voor onze ziel.

In onze 24-uurs maatschappij is dat een steeds ingewikkelder iets. Onze telefoons gaan continu af, we worden gebombardeerd met informatie, we zijn de hele tijd bezig. Rusten naar Gods wil is harder nodig dan ooit. De kerk moet weer leren om terug te gaan naar Jezus, om te rusten aan Zijn voeten. We mogen leren om Jezus na te volgen, naar Zijn stem te luisteren. Jij mag rust leren vinden in het Woord van God, Gods brief aan jou. Je mag leren rusten in gebed en daarin je hele leven bij God neerleggen, biddend luisteren naar wat Hij zegt, in gebed Hem aanbidden. De keuze is aan jou; rust jij zoals de wereld, of leer je rusten naar Gods wil?

Als je hier vragen over hebt kan je contact met ons opnemen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69