Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Spreek alleen Gods woorden - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Maar Micha zei: Zo waar de HEERE leeft, wat de HEERE tegen mij zegt, dat zal ik spreken.” (1 Koningen 22:14) Micha was onderweg naar de koningen van Israël en Juda, om hen te vertellen of God hen wel of niet zou steunen in hun oorlog. Achab, de koning van Israël, wilde Micha niet vragen; Josafat, koning van Juda, wilde dat wel. Achab vond dat Micha dingen zei die alleen maar tegen hem waren, daarom werd Micha aangemoedigd om ‘goede dingen’ te spreken. Micha’s antwoord is geweldig: ik spreek alleen Gods woorden.

Spreek alleen Gods woorden

Micha wist dat zijn taak als profeet was om de woorden van God door te geven aan Israël. Dat was wat God van hem vroeg, dat was wat Micha deed. Hij was niet bezig met de vraag of de mensen, soms koningen, wel blij werden van zijn boodschap. Micha vond het feit dat God deze dingen zei belangrijker dan de mening van mensen. Zijn ontzag voor God was groter dan zijn ontzag voor mensen.

En dit is voor ons vandaag de dag heel leerzaam, want vandaag de dag heeft iedereen een mening. Zeker in Nederland en zeker door social media vindt iedereen ook dat hun mening gehoord mag en moet worden. Daardoor kan het lastig zijn om nog een Bijbels antwoord op zaken te geven, omdat er heel veel meningen zijn over wat de Bijbel zegt. Net als Micha moet ons antwoord zijn ‘ik spreek alleen Gods woorden’, ongeacht wat mensen ervan vinden.

Gods woorden

In Johannes 6:68 zien we een aanwijzing over waarom we alleen Gods woorden moeten spreken, Petrus zegt: “U hebt woorden van eeuwig leven.” Dat is de waarde van Gods woorden, eeuwig leven; de waarde van de woorden van mensen zijn altijd minder. Alleen God kan dit soort uitspraken doen, alleen God gaat over eeuwig leven. Dat is wat jij, christen, tegen mensen hoort te vertellen, dingen van eeuwigheidswaarde. Dat is wat de Bijbel ons geeft, Gods waarheid (Johannes 17:17), woorden van eeuwig leven.

Als wij echt van mensen houden, als wij echt om mensen geven, zullen wij begaan zijn met hun eeuwige bestemming. De Bijbel leert dat alleen geloof in Jezus Christus mensen redt (e.g. Romeinen 4:24-25), als we dat echt geloven, dan horen we mensen Gods woorden te vertellen. Dan moet jouw houding zijn ‘ik spreek alleen Gods woorden’, want dat is wat mensen kan redden.

Romeinen 10:17 laat zien dat geloof alleen door het horen van het Woord van God komt. Als dat zo is, als het Woord van God de ziel bekeert (Psalm 19), dan moeten we Gods woorden spreken tegen mensen, niet eigen woorden. Micha had dit door toen hij voor koningen zou komen te staan, de vraag is of jij en ik dat ook doorhebben met alle mensen die wij elke dag tegenkomen. Alleen God kan hun harten raken, alleen God kan hun harten veranderen.

Wat voor woorden spreek jij?

De woorden die je spreekt hebben impact, de vraag is wat voor impact. Elk woord bereikt iets, de vraag is wat het precies bereikt. Spreek alleen Gods woorden, dan weet je zeker dat je eeuwigheidswaarde aan het bereiken bent. Spreek alleen Gods woorden, dan weet je dat de Heilige Geest daar doorheen harten aan het veranderen is. Laat ‘ik spreek alleen Gods woorden’ jouw houding zijn of worden, zodat je zal doen en laten, spreken en zwijgen zoals Jezus dat deed.

Wat zeg jij tegen mensen, zijn dat woorden van God of je eigen woorden? Baseer jij je mening op Gods Woord of wat mensen zeggen? De woorden die jij spreekt wil God gebruiken tot Zijn eer, om mensen tot Zichzelf te trekken. Het maakt niet uit wie je tegenover je hebt, vraag de leiding van de Heilige Geest zodat je de juiste dingen zal zeggen. Vraag de Heilige Geest om je mond te leiden, zodat je Zijn woorden zal zeggen, woorden van eeuwigheidswaarde.

Als je vragen hebt, voel je vrij om contact met ons op te nemen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69