Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Twee delen van uw geest - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Het gebeurde nu, toen zij overgestoken waren, dat Elia tegen Elisa zei: Vraag mij wat ik voor u doen zal, voordat ik van u weggenomen word. Elisa zei: Laat er toch twee delen van uw geest op mij mogen zijn.” (2 Koningen 2:9) Elia gaat opstijgen naar de hemel, in een vurige wagen (2 Koningen 2:11). Elisa gaat achterblijven en gaat de bediening van Elia overnemen. Om dit te doen vraagt hij om “twee delen van uw geest”; dit is een geweldige vraag, met een nog beter antwoord.

Twee delen

In sommige, kerkelijke, kringen wordt dit vers uit de context gehaald om God te vragen om “twee delen” van Zijn Geest. Dit wordt dan vaak gebruikt om een ‘dubbele portie’ van de Geest aan te duiden, die alleen voor ‘speciale’ christenen bedoeld is. Deze interpretatie van het Woord klopt echter niet; de beste manier om het Woord te begrijpen, is door het Woord het Woord te laten verklaren. Petrus schrijft niet voor niets: “Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat;” (2 Petrus 1:20).

Deuteronomium 21:17 laat ons zien dat wanneer de Bijbel spreekt over “twee delen”, dat het gaat om het eerstgeboorterecht. De oudste zoon kreeg 2x zoveel als de rest van de kinderen, hij kreeg een dubbele portie. Dat is waar Elisa om vraagt aan Elia, het eerstgeboorterecht van de bediening en van de Geest van God. Dit wijst op een relatie, iets ontvangen omdat de ander van je houdt. Elisa vraagt om de kracht van God, om als Zijn kind Hem te kunnen dienen zoals Elia dat gedaan heeft.

Twee delen van uw geest

Elisa wist dat hij de Geest van God nodig had, de Geest Die ook op Elia lag. Die Geest kon hem in staat stellen om te dienen zoals God dat wilde; zonder de Geest kon hij niks doen. Dat is ook hoe wij zijn, alleen door de Geest kunnen wij God dienen (Handelingen 1:8). De Geest zal ons in herinnering brengen wat Jezus ons geleerd heeft (Johannes 14:26), de Geest helpt ons in onze zwakte (Romeinen 8:26). Die Geest heb jij nodig als jij God wil dienen, als jij net als Elia God wil dienen op Zijn manier.

Net als Elisa mag je God vragen om ‘twee delen van Uw geest’, de Heilige Geest ontvangen als onderdeel van je erfenis als Gods kind. We zijn door Hem aangenomen als Zijn kinderen (Romeinen 8:15), wat betekent dat we zo geliefd zijn dat we door en voor Hem mogen leven. De Geest kan en wil ons in staat stellen om Hem te dienen (Ezechiël 36:27). Vraag jij God om Zijn Geest?

Dien Hem

Elia had een specifieke bediening, die door Elisa werd overgenomen. God heeft ook een plan met jouw leven, een specifieke bediening voor jou. Hij wil dat je de Grote Opdracht vervult (Mattheüs 28:19), Hij wil dat je heilig leeft (1 Petrus 1:16); maar Hij wil ook dat je dat op specifieke manieren doet, in jouw specifieke situatie. De Heilige Geest wil jou helpen, jou in staat stellen om Hem te dienen op Zijn manier. De vraag is of jij open staat voor Hem.

Vraag aan God wat Zijn doel voor jouw leven is, vraag Hem hoe Hij wil dat jij jouw leven invult. Vraag God om je te leiden in het doen van Zijn wil, waarbij je die twee delen van Zijn Geest nodig hebt. God wil jou leiden, Hij wil jou inzetten tot Zijn eer (Jesaja 43:7). God is niet op zoek naar mensen die alles kunnen, Hij zoekt ook niet naar de populairste mensen. Hij bekwaamt wie voor Hem beschikbaar zijn; de enige eis is dat je beschikbaar bent voor Hem. Ben jij beschikbaar voor de Geest?

Laat God je leiden op Zijn pad, laat Hem je leven vormen. God heeft de door Elisa gevraagde “twee delen van uw geest” voor iedere christen die zichzelf beschikbaar stelt voor Hem. Dien Hem, vraag Hem, zoek Hem. Hij wil Zichzelf geven, Hij wil jou leiden.

Als je hier vragen over hebt, schroom niet om je vragen te stellen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69