Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Twijfel niet aan God - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“De man Gods kwam naar voren en zei tegen de koning van Israël: Zo zegt de HEERE: Omdat de Syriërs hebben gezegd: De HEERE is een God van de bergen en Hij is niet een God van de dalen, daarom zal Ik heel deze grote troepenmacht in uw hand geven, opdat u weet dat Ik de HEERE ben.” (1 Koningen 20:28) De koningen van Syrië dagen God uit, ze zeggen dat Hij iets niet kan. Ze kwamen er achter dat het heel slecht is als je aan God twijfelt. Twijfel niet aan God, Hij zal laten zien Wie Hij echt is.

Twijfelen

Door het Woord heen zien we dat het niet erg is om aan God te twijfelen, zolang het hart er achter oprecht op God gericht is. In de Psalmen zien we dat er continu getwijfeld wordt aan Wie God is, of Hij er wel is, of Hij wel luistert, etc. Op geen enkele manier veroordeelt God die dingen, Hij nodigt de mens juist uit om te komen en Hem te leren kennen (Mattheus 11:28). In Psalm 50 zegt God juist dat we Hem te allen tijde mogen aanroepen, en dat Hij zal antwoorden.

De koningen waar we over lezen, de koningen van Syrië, wilden hun mannen bemoedigen en daarmee de God van Israël belachelijk maken. Dat was een fout; een grote fout. God laat dit niet over Zich heen komen, Hij grijpt in en laat zien dat Hij wel degelijk almachtig is. Hij gebruikt Israël om in 1 dag 100.000 man voetvolk te verslaan. Twijfel niet aan God, Hij zal bewijzen Wie Hij is.

Twijfel niet aan God

Deze koningen moesten leren Wie God is en dat ging niet op een vriendelijke manier. Het voorrecht dat wij hebben is dat God Zichzelf laat kennen, juist ook als we vragen of twijfels hebben. Het moet dan wel zo zijn dat we oprechte vragen hebben, oprecht twijfelen en Hem echt willen leren kennen. Twijfel die niet goed is, is twijfel die er niet op gericht is om God echt te leren kennen. God wil Zichzelf heel graag laten zien aan de mens die oprechte vragen heeft, oprecht twijfelt. Dat is de twijfel waar God van houdt, omdat dat Hem de ruimte geeft om jouw hart te raken.

Je mag vragen stellen aan God, je mag vragen wat de reden is dat dingen gebeuren. Het is niet erg om te twijfelen, zolang je twijfel niet het doel heeft om God weg te duwen. De koningen van Syrië wilden God wegduwen, ze betwijfelden of God wel zo groot was. De Psalmen laten zien dat we mogen twijfelen, zolang we echt Gods antwoorden willen horen.

Hoe twijfel je op een juiste manier?

Door oprechte vragen aan God te stellen en te willen luisteren naar Zijn stem. Door aan te nemen wat Hij zegt in het Woord en daarop te vertrouwen, ook als je het niet begrijpt. Correcte twijfel zal altijd Gods antwoorden zoeken, Gods antwoorden willen hebben. Dat is de twijfel waar God blij mee is, twijfel die God niet af zal wijzen. Leg je vragen dus bij God neer, stel Hem elke vraag die je kan bedenken; Hij wil het graag horen.

Filippenzen 4 leert dat we alle dingen bij God mogen brengen in gebed, dat betekent ook onze twijfels en vragen. Doe wat het Woord zegt en gehoorzaam God hierin; leg al je twijfel bij God neer en laat Hem de antwoorden geven. Vraag God om je te laten zien Wie Hij is, hoe betrouwbaar Hij is; met als doel dat je dichter naar Hem toe groeit. God wil Zichzelf graag aan je laten zien, leg alles bij Hem neer. Twijfel niet aan God zoals de koningen van Syrië, leg al je twijfel en vragen bij Hem neer.

Als je hier vragen over hebt, stel ze gerust via onze contactpagina.