Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Vrede bij God vs vrede van God - Calvary Chapel Haarlemmermeer

Tegenwoordig is vrede niet normaal meer. Overal om ons heen zijn aanslagen, oorlogen, ruzies, etc. Daarnaast neemt de hoeveelheid mensen met depressies, burnouts, echtscheidingen toe. Dit zijn allemaal dingen die ons van vrede beroven. Dit is geen complete lijst van dingen die vrede beroven, dit zijn er slechts een aantal. De Bijbel leert dat we vrede kunnen hebben: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u;” (Johannes 14:27a). Wat voor vrede geeft God en hoe krijg je die? Laten we kijken naar vrede bij God vs vrede van God.

Vrede bij God

Vrede bij God gaat er vanuit dat er ook een situatie is van geen vrede bij God. Dat geldt voor iedereen die in zijn/haar zonde leeft. Zonde is de vijand van God (Romeinen 8:7), zonde overtreedt Gods wet. Door deze dingen zorgt de zonde ervoor dat alle mensen gescheiden zijn van God en van Zijn perfecte vrede. Bij God is namelijk alles perfect, Hij is perfect. Elk mens is zondig (Romeinen 3:23) en leeft in de ‘geen vrede bij God’ situatie.

“Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus.” (Romeinen 5:1) Vrede bij God betekent dat je gelooft dat Jezus de Zoon van God is. Het betekent dat je Jezus’ offer aan het kruis voor jou hebt aangenomen. Vrede bij God betekent dat je gelooft dat Zijn Woord waar is en dat je jezelf overgeeft aan God.

Deze vrede bij God levert rust in je leven op, omdat je weet dat je vergeven bent. Vrede bij God zorgt ervoor dat je wanneer je je ogen dicht doet ’s avonds, dat je zekerheid hebt over waar je na de dood naartoe gaat. Deze vrede bij God is echt een cadeau van God, het is puur en alleen genade (Efeze 2:8-10).

Vrede van God

Zoals met alles gaat God verder dan wij kunnen denken. God wil niet alleen dat er vrede tussen Hemzelf en de mens is, de vrede bij God. Hij wil ook dat we de vrede van God ervaren in ons leven.

“Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God;en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.” (Filippenzen 4:6-7) Dat is de vrede die God voor de mens heeft.

God wil dat de mens niet bezorgd is, maar juist alles aan Hem geeft. Het is niet Gods wil dat de mens gebukt gaat onder onzekerheid of onrust, maar Hij wil dat de mens Zijn vrede ervaart. God wil dat jij en ik in elke situatie Zijn vrede ervaren, Zijn vrede kennen, in Zijn vrede leven. Het is niet Gods wil dat we burnouts hebben doordat we het te druk hebben. Het is niet Gods wil dat we geen rust vinden. Hij wil juist wel dat we rust vinden, rust aan Zijn voeten.

Hoe vind je die rust?

De eerste stap is vrede bij God. Zoals gezegd is elk mens een zondaar en God moet zonde straffen. Om de straf die jij en ik verdienen te dragen, is Jezus gekomen. Als je Zijn offer aanneemt, als je in Hem gelooft als de Zoon van God, als je Hem aanneemt als Verlosser en Heere van je leven, dan krijg je vrede bij God.

Na vrede bij God zal je vrede van God ontvangen. Vrede van God betekent dat je weet dat Hij groter is dan elke situatie, dat Hij alles in de hand heeft. Het betekent dat je ziet dat Hij alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die in Hem geloven (Romeinen 8:28). Je moet die vrede elke dag opzoeken door Bijbel te lezen, te bidden en de Heilige Geest te vragen je keer op keer te vullen.

 

Wil jij deze vrede ontvangen? Bid tot God dat Hij die zal geven. Als je Jezus voor het eerst aangenomen hebt als Verlosser en Heere, neem alsjeblieft contact met ons op, dan willen we je graag op weg helpen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69