Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Waar kijk jij naar, je omstandigheden of God? - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“De dienaar van de man Gods stond heel vroeg op en ging naar buiten, en zie, een leger met paarden en strijdwagens omringde de stad. Toen zei zijn knecht tegen hem: Ach, mijn heer! Wat moeten wij doen?” (2 Koningen 6:15) De profeet Elisa was een gezocht man; de koning van Syrië wilde hem dood hebben. Elisa profeteerde keer-op-keer over waar het leger van Syrië was, zodat het leger van Israël hen kon ontlopen. Nu leek Elisa omsingeld en gevonden te zijn, de situatie leek hopeloos, want een leger omringde hem en zijn knecht. Waar kijk jij naar, omstandigheden of naar God?

Waar kijk jij naar?

De knecht van Elisa zag een leger, terwijl zij met weinig waren. Hij zag soldaten aan de ene kant en ongewapende mannen aan zijn kant. Deze knecht zag een hopeloze situatie, een situatie waarin er geen uitweg leek. Met zijn blik op de situatie is zijn vraag begrijpelijk: ‘Wat moeten wij doen?’ Tegelijk laat het wanhoop zien, ongeloof; deze knecht zag alleen hun situatie, hij keek niet naar God op dat moment. Wat hij kon zien leidde hem, wat hij kon waarnemen en begrijpen bepaalde hoe hij zich voelde.

Dat is een heel menselijke reactie, een die jij ook kan hebben in lastige tijden. Als je het niet meer weet, als de situatie onhoudbaar lijkt, als alles tegen lijkt te zitten; waar kijk jij naar? Kijk jij naar de omstandigheden of kijk jij naar God? De eerste, menselijke, neiging is om te denken vanuit de situatie waar je in zit. Je wil kijken of je iets kan bedenken om uit de situatie te komen, het op te lossen, het uit te zitten of voorbij te laten gaan. Dat is alleen niet hoe God wil dat Zijn kinderen reageren.

Blik op God

Hebreeën 12:2 leert dat je je oog op Jezus gericht moeten houden. Psalm 121 laat zien dat je je ogen moeten opheffen naar God, van Wie je hulp komt. Dat is een totaal andere reactie dan die van de knecht van Elisa, een totaal andere reactie dan natuurlijk voelt. En toch is dit de reactie die je kan hebben als kind van God, de reactie die je mag hebben in elke situatie. In alles mag je vertrouwen op God, mag je blik op Hem gericht zijn. Het Bijbels juiste antwoord op de vraag ‘waar kijk jij naar?’, is God.

God zien verandert alles; God zien zorgt ervoor dat situaties klein worden, omdat je ze gaat zien in vergelijking met hoe groot God is. Door je ogen op God te richten zal je gaan zien dat Hij groter en sterker is dan alles dat er op je afkomt. Als je Hem ziet verandert alles. In Jesaja 6 ziet Jesaja God zitten op Zijn troon. De koning is net overleden, waardoor een onzekere tijd aanbreekt. Alles verandert echter voor Jesaja zodra hij God ziet, gezeten op Zijn troon. Zijn blik was op God, daardoor kon hij alles in het juiste perspectief plaatsen.

Keuze maken

Gevoelsmatig wil je vaak iets anders doen dan je ogen op God richten; de juiste keuze is echter om naar God te kijken. De wereld geeft je het advies om bepaalde dingen te doen, de Bijbel zegt dat het juist is om naar God te kijken. Satan en zijn demonen willen dat je bezig bent met wat er om je heen gebeurt; Gods Woord roept je op om naar God te kijken en alles aan Hem te geven in gebed (Filippenzen 4). Waar kijk jij naar? Waar luister jij naar? Het advies dat je opvolgt zal bepalen hoe je met je situatie omgaat.

God kan niet liegen (Numeri 23:19), alles dat Hij in Zijn Woord zegt is waar. Alles dat Hij zegt is goed en is betrouwbaar. Hij roept jou op om naar Hem te kijken, niet naar je situatie. God wil dat je alles in het licht van Hem ziet, i.p.v. naar je omstandigheden te kijken. Alleen door Hem te zien zal jij veranderen in je situatie, zal jij keuzes leren maken naar Zijn wil. Waar kijk jij naar?

Als je vragen hebt, schroom niet om contact met ons op te nemen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69