Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Waarom zouden we Leviticus lezen? - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Want het leven van het vlees is in het bloed, en Ik heb dat Zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt.” (Leviticus 17:11) Bij onze doordeweekse studie hebben we laatst het Bijbelboek Exodus afgemaakt. Na Exodus komt Leviticus, dus zijn we daaraan begonnen. Toen we dat aankondigden in de kerk, waren er gemixte reacties. Een van de reacties was: waarom zouden we Leviticus lezen? Dat is precies waar ik het in deze blog over wil hebben.

2 Timotheüs 3:16 leert dat het hele Woord van God nuttig is om te onderwijzen en om mee te corrigeren. Als het Woord zegt “het hele Woord”, bedoelt het Woord ook echt het hele Woord. Dus, wat is er zo nuttig aan Leviticus? Wat kunnen wij als Nieuw Testamentische christenen leren van Leviticus?

Wat is er zo nuttig aan Leviticus?

Het klinkt misschien als een oneerbiedige vraag over een boek uit Gods Woord, maar het is een reële vraag. Dit is een vraag waar menig christen mee zit. Ik had hetzelfde toen ik Leviticus voor het eerst ging lezen. Een van de dingen die de Heere mij liet zien, was dat ik moet graven in het Woord. 2 Timotheüs 2:15 leert dat we moeten studeren op het Woord van God. Leviticus is nou precies een boek dat daar een voorbeeld van is.

Om te weten wat er zo nuttig is aan Leviticus moet je studeren op dit prachtige boek. Het is een boek dat de Oud Testamentische basis legt voor offeren op een Goddelijke manier. Dit boek legt uit hoe God gediend wil worden. In Leviticus legt God uit hoe Israël de tabernakel die ze in Exodus gebouwd hebben moeten gaan gebruiken. God legt uit wat de manier is om terug bij Hem te komen nadat de mens gezondigd heeft.

In het boek Leviticus komt het woord “heilig” ongeveer 90 keer voor. Het woord reinigen komt meer dan 70 keer voor in Leviticus. Dit is het boek waarin Israël leert heilig en rein voor God te zijn.

Wat kan ik als christen leren van Leviticus?

Ok, leuk en interessant, maar wat betekent dat voor mij, anno 2017? Leviticus legt uit wat offeren is. God legt in Leviticus uit waarom er geofferd moet worden. God legt hier uit waar een offer aan moet voldoen. De Heere laat zien wat er nodig is om weer terug bij Hem te komen wanneer de mens gezondigd heeft.

Dit zijn allemaal dingen die wij vandaag de dag nog steeds nodig hebben. Ik zondig elke dag, jij ook. De Bijbel  leert dat elk mens zondig is en tekort schiet bij Gods standaard (Romeinen 3:23). Ook leert de Bijbel dat zonde scheiding brengt tussen God en mens (Jesaja 59:2). Elk mens heeft het dus nodig om op een of andere manier terug te komen bij God. Dat geldt net zo goed voor nu, als in de tijd van Mozes.

Waar Israël bokken en geiten moest offeren, hoeven wij dat niet meer. Hebreeën 10:14 leert dat Jezus het perfecte offer geweest is voor ons. Hij is 1x het offer geweest om voor allen die Hem accepteren. Het is niet zo dat Hij vaker moest sterven, of iets van dien aard. Hij is 1x gestorven. Hij is het offer dat wij vandaag de dag nog steeds nodig hebben.

Conclusie

Leviticus laat ons zien dat God in het Oude Testament al vooruit wees naar Jezus Christus. Alle offers in Leviticus wijzen vooruit naar het offer van Jezus aan het kruis. Al de offers laten zien hoeveel Jezus voor ons gedaan heeft. Alle offers laten zien dat we Hem nog steeds nodig hebben.

Bestudeer Leviticus, pak Hebreeën erbij en lees deze boeken samen. Stel vragen aan mede-christenen over dit prachtige boek. Je kan ook contact met ons opnemen als je vragen over dit geweldige boek hebt.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69