Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Wat heeft deze wereld echt nodig? - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.” (Romeinen 10:17) Dit vers is zo ontzettend belangrijk voor de christen. God maakt met dit vers duidelijk wat deze wereld nodig heeft. Dit vers maakt duidelijk wat er schort aan een deel van de “kerk” van tegenwoordig. Met dit vers in de hand, kunnen we altijd weten hoe te getuigen naar mensen. Ik denk dat de kerk van tegenwoordig dit vers uit het oog verloren is. Met dit vers weten we: wat heeft deze wereld echt nodig?

In de hedendaagse kerk worden er veel verschillende dingen benadrukt. Tradities, emoties, ervaringen met God, het werk van de Heilige Geest, etc. Geen van deze dingen is slecht, maar zoals met alles, teveel is niet goed. Als we kijken naar Handelingen 2:42 en we zien wat de eerste gemeente deed, was de “leer van de apostelen” er een van. Deze leer is het Woord van God. Dat was waar ze aan vast hielden, dat was wat ze verkondigden. De vraag is, wat verkondigen wij tegenwoordig richting ongelovigen.

Jezus Christus en Die gekruisigd

Paulus had zichzelf voorgenomen om aan de kerk in Korinthe alleen Jezus te prediken. Hij wil dat alle focus op Jezus lag. Hij sprak in de kracht van God tot hen (1 Korinthe 2:5), hij sprak het Woord van God tot hen. Om zijn toehoorders tot de Heere te trekken, predikte Paulus het Woord van God. Paulus had door, door de leiding van de Heilige Geest, dat geloof komt door het Woord van God. Door Gods leiding had Paulus ingezien dat de diepste nood van de mens niet traditie, emotie of ervaring is. Hij had gezien dat de diepste nood van de mens door de Bijbel behandeld wordt.

De Bijbel gaat over God. De Bijbel is Gods liefdesbrief aan de mens. In de Bijbel maakt God duidelijk hoe Hij de mens naar Zichzelf toe wil trekken. Dat moet elk mens horen, want geloof is door het horen van het Woord van God.

Jezus en onderwijs

In het Evangelie van Markus staat 18 keer een vorm van het werkwoord onderwijzen. In 16 hoofdstukken wordt meer dan 18x genoemd dat Jezus Zelf de mensen onderwees. Vaak onderwees Hij vóór Hij mensen genas van allerlei zaken. Jezus deed alleen de wil van de Vader (Johannes 6:38), dus onderwijs is de wil van de Vader.

Door eerst te onderwijzen en daarna te fysieke genezing te geven, gaf Jezus aan dat de geestelijke toestand van deze mensen veel belangrijker was. Hij liet zien dat het belangrijke eerst moest en het urgente pas daarna. Dat hoort ook te gelden voor de kerk van tegenwoordig, wij horen de belangrijke dingen eerst te doen en daarna pas de urgente dingen. De kerk hoort het Woord van God te onderwijzen in haar pure vorm. De kerk hoort Jezus Christus en Die gekruisigd te onderwijzen. Het hele Woord van God hoort onderwezen te worden. We horen in alles het Evangelie te vertellen. Alles hoort terug te leiden zijn naar het eenvoudige Woord van God.

Dus?

Als het Woord van God zegt dat geloof door horen is en horen door het Woord van God, dan moet de kerk herevalueren. We moeten herevalueren wat we doen, hoe we het doen en wat onze basis is. Alles wat we doen hoort gericht te zijn op het verkondigen van Gods Woord naar mensen. En dat moet geuit en geleefd worden. Indien nodig moeten we woorden gebruiken. De kerk hoort mensen Gods Woord te onderwijzen, de kerk hoort het Woord van God recht te snijden.

Het Woord van God is zo ontzettend belangrijk, laten we het juist ook in de kerk de prioriteit geven die het toekomt.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69