Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Wat heeft deze wereld van jou nodig? - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.” (Romeinen 10:17) Vorige week heb ik een blog gepost over hoe de kerk het Woord van God hoort te verkondigen. De kerk hoort het Woord van God recht te snijden. Deze week wil ik ingaan op wat dit vers betekent voor de individuen in de kerk. Het is namelijk niet zo dat dit alleen een taak is voor de kerk. Dus, wat heeft deze wereld van jou nodig?

De Bijbel maakt heel erg duidelijk dat geloof door het horen van het Woord van God is. Als we dat combineren met Mattheüs 28, de Grote Opdracht om de wereld te vertellen over Jezus, dan komen we al een heel eind. Als christenen horen we de wereld te vertellen over God, op basis van en uit het Woord van God. De vraag is alleen, hoe doe je dat?

Geen woorden, maar daden

Er zullen veel mensen zijn die jouw leven zullen “lezen”, maar die nooit een Bijbel zullen lezen. Wat zullen deze mensen zien? Zien zij iemand die christen zegt te zijn, maar intussen allerlei dingen doet die niet bij een christen passen? Zien zij iemand die het een zegt en het ander doet? Iemand die de kantjes ervan af loopt op het werk? Door het zijn van een goed en betrouwbaar getuige creëer je mogelijkheden om over God en Zijn Woord te praten. We horen alles als aan de Heere te doen (Kolossenzen 3:23). Als iemand dan aan je vraagt waarom je zo hard je best doet, ook al is er iemand niet aardig tegen je, dan kan je het Woord van God naar ze getuigen.

Te vaak hebben mensen die zichzelf christen noemen een slecht getuigenis. Te vaak hebben wij als christenen de neiging om veel woorden, maar geen daden te hebben. Jakobus 1:22 leert ons dat we daders van het Woord moeten zijn, anders misleiden we onszelf. Christen is iets wat je bent en doet. Alles wat in jou is hoort Christus te weerspiegelen. Als dat niet zo is, ga op je knieën, beleid je zonde en bekeer je. Dit moeten we allemaal dagelijks doen, zodat we een goed getuige zijn.

De juiste woorden

Wat ook heel belangrijk is, is om de juiste woorden te hebben. Het lijkt heel eng om tegen mensen te getuigen, om het Woord met mensen te delen. En dat is het vaak ook. Als mensen vinden we dit soort dingen nou eenmaal eng. We mogen echter weten dat onze God groter is. In Lukas 12:11-12 zegt Jezus dat we ons geen zorgen hoeven te maken over wat we moeten zeggen. De Heilige Geest zal ons de woorden geven om te spreken. God de Heilige Geest leidt ons om de juiste woorden te spreken. Het lijkt misschien niet altijd effect te hebben, maar Gods Woord zal nooit ledig terugkeren (Jesaja 55:11).

Om de juiste woorden te spreken moeten we dus vertrouwen op de Heilige Geest. Dat is geen vrijbrief om het Woord niet te bestuderen, want “de Heilige Geest geeft me de woorden”. Wij horen het Woord zelf te bestuderen, zelf te kennen. Dan kan de Geest ons dingen in herinnering brengen. We moeten juist God eren door zelf het Woord beter en beter te leren kennen, want daar groeien we zelf door. Het is voor je eigen leven God de Heere beter te leren kennen. Het prachtige bijeffect is dat anderen er ook van mogen genieten.

Praktisch

Dus, wat heeft deze wereld van jou nodig? Dat jij onderworpen aan God leeft. Deze wereld heeft christenen nodig die radicaal voor God kiezen en Hem willen navolgen in alles wat Hij zegt. De wereld moet naar jou kunnen kijken en God in jou zien. Voor jou en voor mij betekent dit dat we ons bewust moeten zijn van wat we doen. We moeten bewust aan de slag met het zelf kennen van Gods Woord. Elke dag horen wij veranderd te worden door Gods Woord, door het werk dat Hij in ons doet. God wil en kan dat gebruiken om ook anderen te veranderen, van leven naar dood, van ongerechtigheid naar gerechtigheid.

De vraag is of jij bereid bent om een instrument in Gods handen te zijn. Is jouw leven een getuigenis naar mensen van Wie God is? Kunnen mensen jouw leven lezen en daar God in zien? Lees je Bijbel, bid elke dag, zodat je getuigen mag.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69