Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Wat heeft God gedaan? - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“De Israëlieten deden zoals Jozua geboden had. Zij namen twaalf stenen op uit het midden van de Jordaan, zoals de HEERE tegen Jozua gezegd had, volgens het aantal stammen van de Israëlieten; en zij namen ze met zich mee naar de overkant, naar het kamp, en legden ze daar neer.” (Jozua 4:8) Israël was net de rivier de Jordaan overgestoken, om het beloofde land in te gaan nemen. God droeg hen op om stenen neer te leggen, 1 voor elke stam. Deze stenen zouden een gedenkteken zijn van wat God gedaan had voor hen; Israël moest elkaar eraan herinneren: wat heeft God gedaan?

Wat heeft God gedaan?

Zeker aan het einde van het jaar is het goed om stil te staan bij wat God het afgelopen jaar gedaan heeft. Op die manier zorg je ervoor dat je gedenkt Wie Hij is en wat Hij gedaan heeft. Israël moest dit in het beloofde land doen, zodat ze o.a. hun kinderen konden vertellen over wat God gedaan had (Jozua 4:4-7). Wat heeft God gedaan? Hij heeft Zijn volk altijd behandeld in overeenstemming met wat Hij gezegd heeft, Hij is altijd trouw geweest aan hen. Dat is wat iedereen moest horen, dat is wat doorgegeven moest worden aan de volgende generaties.

Als christen is dit ook belangrijk om te doen. Zeker in de drukte van het leven, in de vele dingen die onze aandacht vragen is het belangrijk om stil te staan bij God en Zijn werk. Het afgelopen jaar is een bewogen jaar, een jaar waarin dingen gebeurd zijn die we niet voor mogelijk hadden gehouden. Maar in dit alles is God ook meer dan bezig geweest; daar horen we vooral bij stil te staan. We horen vooral te weten wat Hij gedaan heeft, zodat we daarover kunnen getuigen naar de mensen om ons heen.

Focus op God

Door ervoor te kiezen om stil te staan bij wat God gedaan heeft, zal je ook je focus op God leggen. Zeker na een jaar als het afgelopen jaar kan het makkelijk zijn om uit het oog te verliezen dat God bezig is, aanwezig is, dat Hij alles onder controle heeft. Wanneer je de keuze maakt om je af te vragen, ‘wat heeft God gedaan?’, zal je bewust stil moeten staan bij Hem. Je zal je focus van andere dingen af moeten halen en op Hem moeten richten. Dat is zo ontzettend nodig, zo belangrijk. Zonder je focus op God, zal je altijd mindere dingen als je focus hebben; en dat is niet goed als christen.

We horen met alles wie we zijn God lief te hebben (Mattheüs 22:37-39), we horen onszelf als offers aan God te geven (Romeinen 12:1). Dat is wat nodig is, dat hoort onze houding te zijn. Daarin is de focus volledig op God, daarin is alles van Hem afhankelijk. Dat is hoe wij, Gods kinderen, horen te leven. Dat is hoe we mogen leven, dat is het voorrecht dat we hebben in Jezus Christus. Wat heeft God gedaan? Hij heeft het mogelijk gemaakt dat je stil kan staan bij Wie Hij is en wat Hij allemaal wel niet voor jou gedaan heeft.

Denk terug

Neem deze week de tijd om terug te denken aan het afgelopen jaar, neem de tijd om stil te staan bij wat God allemaal gedaan heeft. Denk na over wat er gebeurd is en hoe je God hebt zien werken. Misschien heb je hem pas achteraf gezien in omstandigheden waar je doorheen ging, maar denk na over wat Hij gedaan heeft. Maak daar ook notities van, zodat je later terug kan kijken op wat God door de jaren heen gedaan heeft. Dat is ontzettend waardevol, zeker als je door een periode gaat waarin je God niet ervaart.

Wat heeft God gedaan? Laat die vraag centraal staan deze week, laat die vraag jouw gedachten leiden. Denk na over Hem, over Zijn daden. Sta stil bij Zijn genade en Zijn liefde, bij Zijn correctie, Zijn snoeiwerk; bij alles dat Hij in jouw leven gedaan heeft. Dit is zoiets prachtigs om ook met mensen te delen, om te gebruiken als onderdeel van je getuigenis. Vertel over de grote daden van de Heere, dat is iets dat mensen moeten horen. Wat heeft God dit jaar in jouw leven gedaan?

Als je vragen hebt, schroom niet om contact op te nemen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69