Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Wees heilig, zoals God heilig is - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Maar zoals Hij Die u geroepen heeft, heilig is, word zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel, want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.”( 1 Petrus 1:15-16) Zo aan het begin van het jaar is het goed om doelen te stellen voor het jaar. De wereld doet dit ook, als christenen kunnen we dit ook biddend en Bijbels doen. Specifiek kunnen we een Bijbels doel stellen en Gods leiding vragen in hoe dat te bereiken. Wees heilig, zoals God heilig is; dat is een geweldig doel voor 2021.

Wees heilig, zoals God heilig is

Heilig leven is een van de belangrijkste dingen die we als christenen kunnen doen. Petrus citeert o.a. Leviticus 11:44, waar God spreekt over Zijn heiligheid als de standaard. Het woord dat daar in het Hebreeuws gebruikt wordt, qadowsh, is iets dat alleen over God gaat en laat zien dat Hij apart gezet is van alles dat niet-God is. Er zijn in het universum slechts 2 soorten dingen, dingen die God zijn (heilige dingen) en dingen die niet-God zijn (alles dat niet heilig is). God roept Israël in Leviticus op om heilig te zijn, heilig te leven, naar het voorbeeld en de standaard van God.

In het Nieuwe Testament gebruikt Petrus een Grieks woord, hagios, wat ‘puur en zondeloos’ betekent. Ook dit zijn omschrijvingen die alleen bij God horen. Wanneer Petrus zegt, wees heilig, zoals God heilig is, legt hij de lat op Gods niveau van denken, doen en laten. Daarmee volgt hij wat God Zelf zei in Leviticus, de standaard ligt op perfectie. Dat is waar God de christen wil hebben, dat is de onmogelijke standaard die er voor ons ligt.

Onmogelijk

God vraagt in de Bijbel alleen maar onmogelijke dingen van ons, want dat zijn dingen die we zelf niet kunnen. God wil het willen en het werken in ons doen (Filippenzen 2:13), Hij wil de oorzaak zijn van dat wij Zijn wil doen. Ezechiël 36:27 zegt het volgende: “Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.” Gods Geest, de Heilige Geest, wil ons leiden en er zelfs voor zorgen dat we Gods wil doen. Dat betekent dat de Heilige Geest ervoor wil zorgen dat wij heilig leven, dat wij gaan denken, doen en laten naar Gods standaard van heilig.

Wees heilig, zoals God heilig is; dat is een geweldig doel voor 2021. Als jij heilig gaat leven, geleid door de Geest, zal je anders zijn dan voorheen. Je zal andere keuzes maken, je zal anders reageren, je zal mensen over Jezus gaan vertellen. Je zal onmogelijke dingen gaan doen, puur en alleen omdat de Heilige Geest je leidt. Dit is iets dat God als doel heeft voor Zijn kinderen, zie 1 Petrus 1:15-16, daarom is dit ook een geweldig doel voor ons om te hebben.

Keuze

De keuze is aan jou om God de ruimte te geven om je heilig te laten leven. Alleen God kan jou zo veranderen dat je heilig en rein voor Hem gaat leven. Jij moet er wel voor kiezen om God ook de ruimte te geven om dit te doen. God gaat dan dingen aanpakken die jij goed praat, dingen die jij niet als zonde wil zien/ziet. God gaat je leven opschonen, want Zijn heiligheid gaat niet samen met zonde. ‘Wees heilig, zoals God heilig is’ betekent dat Gods licht gaat schijnen op de plekken in je hart waar je het zelf niet verwacht of dacht nodig te hebben.

Dit is een geweldig iets dat God wil doen, het is alleen niet altijd leuk of makkelijk. Tegelijk is dit het allerbeste leven dat je kan hebben, want je leeft dan in Gods wil. Jij moet kiezen, wil ik een middelmatig leven, waarin jezelf regeert; een leven waarin zonde, het vlees en de vijand nog te vaak de bovenhand voeren. Of wil je leven zoals God dat wil? Dan is heilig de enige optie, de enige weg. Alleen door heilig te leven, alleen door volledig overgegeven aan God te leven kan je Zijn wil doen en leven naar het voorbeeld van Jezus.

Wees heilig, zoals God heilig is; dat is Gods doel voor jouw leven voor 2021. God wil beschikbare mensen gebruiken, God wil beschikbare mensen heilig maken. Hij wil met jou aan de slag, zodat Hij in en door alles heen kan regeren. God kan en wil jou gebruiken tot Zijn eer; Hij wil allerlei dingen in en door jouw leven heen doen. De vraag is of jij heilig wil zijn, wil leven naar Gods standaard. Wees heilig, zoals God heilig is.

Als je vragen hebt neem gerust contact met ons op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69