Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Wees niet bang - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Maar Mozes zei tegen het volk: Wees niet bevreesd, houd stand, zie het heil van de HEERE dat Hij vandaag nog voor u zal bewerken! Want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien.” (Exodus 14:13) Israël zat op dit moment vast, ze hadden aan de ene kant Egypte die van de berg op hen af kwam en aan de andere kant de Rode Zee. Dit was een onmogelijke situatie, een scenario waarin ze helemaal vast zaten. De opdracht die Mozes van God doorgeeft aan het volk, is dezelfde opdracht die wij in deze COVID-19 tijd nodig hebben: Wees niet bang.

Wees niet bang

Het volk werd door God geleid (Exodus 13), ze volgden God. Hij leidde hen door een wolkkolom overdag en een vuurkolom in de nacht. Israël volgde God, luisterde naar Zijn stem en werd toen door God naar de plek geleid waar ze voor het oog vastzaten. Hoge bergen, Egyptenaren en een zee; dat was wat de Israëlieten zagen toen ze bang werden en het uitriepen naar God. Ze zagen de omstandigheden en die zagen er niet goed uit.

Op het eerste gezicht kan de huidige tijd er ook zo uitzien en zo voelen. Zelfs na twee of drie keer kijken kan het nog zo lijken en voelen; en toch is Gods boodschap voor jou ‘wees niet bang’. De situatie kan nog zo bizar, zo overweldigend, zo onoverwinnelijk lijken; toch hoeven we niet bang te zijn. God is de reden dat je niet bang hoeft te zijn, God is de beste reden om niet bang te zijn.

Ogen op God

Een van de makkelijkste manieren om overweldigd te worden door een situatie is door niet naar God, maar naar de situatie te kijken. Exodus 14:10 laat zien dat Israël naar de aanstormende Egyptenaren keek; ze kwamen met soldaten, wagens, paarden, wapens, etc. Israël had geen leger, geen wapens, het waren gezinnen, met kinderen, veel spullen en vee. Ze hadden alle reden om bang te zijn, alle reden om weg te willen rennen. En toch was dit waar God hen naartoe geleid had, ze waren precies op de plek waar God ze wilde hebben.

God wilde door deze situatie heen Israël leren om hun ogen op Hem te richten, om van Hem afhankelijk te zijn. Israël kwam uit 400 jaar slavernij, ze hadden geleerd afhankelijk te zijn van Egypte, van hun meesters. Hun eerste gedachte was niet om naar God te rennen in momenten van nood, hun eerste gedachte was angst. En dat was precies waarom God zei ‘wees niet bang’, Hij wilde hen laten zien dat Hij voor hen zorgt, dat Hij hen draagt en beschermt. Het enige dat Israël hoefde te doen was hun ogen op God richten, i.p.v. de situatie.

Waar kijk jij naar?

In deze gekke, bizarre, overweldigende tijd waar we in leven kan het heel makkelijk zijn om je ogen niet op God te richten. Je kan afhankelijk worden van de media, je werkgever, de maatregelen van de overheid, etc. En toch is voor jou de uitdaging, voor iedereen, om je ogen op God te richten en naar Zijn stem te luisteren: wees niet bang. We hoeven niet bang te zijn, omdat God bij ons is. De omstandigheden zullen misschien niet veranderen, jij zal veranderen in de situatie als je naar God kijkt.

Als je afhankelijk leeft van God, je leven aan Hem geeft, zal Hij je dragen en nooit teleurstellen. Hij zal je geven wat je nodig hebt, wanneer je het nodig hebt. Dat laat God zien door de situatie van Israël heen, Hij redde hen, Hij beschermde hen. God voorzag elke keer voor Israël in wat ze nodig hadden, zelfs in meer dan ze nodig hadden. Die God zegt ‘wees niet bang’, luister jij?

Als je vragen hebt, gebed nodig hebt of gewoon je verhaal kwijt wil, kan je altijd contact met ons opnemen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69