Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Wees vreugdevol! - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo’n menigte van getuigen omringd worden,  afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand  van de troon van God. Want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.” (Hebreeën 12:1-3) In tijden van aanslagen, in tijden dat de wereld heel donker lijkt kan het moeilijk zijn om vreugde te vinden. Het kan zo moeilijk zijn om de moed niet te verliezen. Toen Jezus gemarteld werd, toen Hij naar het kruis onderweg was, toen Hij bad in de tuin van Gethsemané zal Hij het ook niet makkelijk gehad hebben. Maar, zoals Hebreeën 12 aangeeft had Hij iets dat Hem vreugde gaf, ondanks Zijn omstandigheden had Hij vreugde. Het Woord zegt ook tegen ons: Wees vreugdevol.

 

De tekst geeft aan dat Jezus door de vreugde het kruis verdroeg. De vreugde die Hij had was zo groot, zo sterk, zo fantastisch dat die vreugde Hem door de moeilijkste momenten uit Zijn leven heen hielp. Dit was vreugde die diepgeworteld zat in Hem, dit was vreugde die Hij niet uit Zichzelf had. Vers 2 geeft aan dat de vreugde Hem in het vooruitzicht was gesteld. Iemand had Hem verteld wat Hem te wachten stond na de martelingen, na het kruis, na het graf.

Maar, wat is die vreugde dan? Wat was er zo vreugdevol dat Jezus in het vooruitzicht gesteld kon worden? Ik geloof dat Jezus vooruit keek naar de tijd dat Hij bij God zou zijn. Jezus keek vooruit  naar de tijd dat jij en ik bij God konden komen door Jezus’ offer heen. Hij baande de weg voor de mens, Jezus zorgde ervoor dat er een weg naar God was. Jezus gaf in alles het voorbeeld, dus ook in hoe om te gaan met lastige situaties.

 

Dus, als Jezus het voorbeeld is in alles, en Hij vreugdevol kon zijn in een vreselijk lastige situatie, wat betekent dat dan voor jou en mij? De schrijver van de Hebreeën brief is hier duidelijk in. Vers 3 zegt: “want let toch scherp op Hem Die zo’n tegenspraak van de zondaars tegen Zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.” Ik haal hier 2 dingen uit: 1) let toch scherp op Hem, en 2) opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. De rest van deze blog wil ik besteden aan het kijken naar deze 2 dingen.

Let toch scherp op Hem.

Dat is zoiets dat mensen tegen je zeggen wanneer je het moeilijk hebt. Mensen zeggen dan dingen als ‘kijk naar Jezus’, ‘kijk niet naar je omstandigheden, focus je op Hem’. Het zijn hele goede en vooral goed bedoelde adviezen; maar wat betekent het nou eigenlijk om dat te doen? Het betekent dat je focus op de juiste plek is, oftewel, je houdt je met het juiste bezig. Je bent bezig met je omstandigheden, maar je legt die omstandigheden continu bij het kruis neer. Je spreekt hardop uit dat je je omstandigheden aan Jezus geeft. Ook spreek uit dat je je omstandigheden bij het kruis laat. En dat doe je niet 1 keer, niet 2 keer, maar net zo vaak als nodig is. Voor mij is dat de manier om een situatie bij Jezus neer te leggen.

Daarnaast houd je je bezig met Gods Woord; je leest de Bijbel, je bestudeert de Bijbel. Ook ben je actief bezig met God zoeken, je zoekt naar wat Zijn Woord te zeggen heeft over jouw situatie. Je vraagt God om door Zijn Woord tot je te spreken. Je bent dus niet of minder bezig met hoe zwaar je situatie is, je bent niet of minder bezig met hoe zwaar jij het hebt. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd, ik zeg niet dat je situatie niet zwaar is, ik zeg alleen dat God groter is (Psalm 95:3). Je richt je actief op God in plaats van op je situatie. Dat is wat er bedoeld wordt met “Let toch scherp op Hem”.

Waarom?

De reden dat de Bijbel dit zegt, is “opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.” God wil niet dat we wegvallen in moeilijke tijden. God wil niet dat we verkeerde keuzes maken in moeilijke tijden. God wil dat we hetzelfde doen als Jezus, namelijk ons richten op God en op de toekomst met Hem. Als we dat doen, zal God ons de genade geven om niet te verzwakken of te bezwijken in de moeilijke tijden. Als we ons richten op Jezus, ons actief richten op Hem, dan zal Hij ons dat geven wat we nodig hebben.

Dat is nog eens een reden om vreugdevol te zijn; God zal ons geven wat we nodig hebben, wanneer we dat nodig hebben. God is zo genadig dat Hij ons de kracht geeft om ons op Jezus te richten. Hij geeft de genade om door de situatie heen te gaan. Hij geeft vreugde die komt door de hoopvolle toekomst die we in Hem hebben. Richt je op Jezus!

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69