Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Stop met wegrennen van God - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de HEERE kwam tot hem, en Hij zei tegen hem: Wat doet u hier, Elia?” (1 Koningen 19:9) God had geweldige wonderen gedaan in Elia’s leven. Hij had Elia eten laten brengen door vogels, hem laten drinken in de woestijn en hem 40 dagen en 40 nachten laten lopen. Dat zijn allemaal bizarre, bijzondere dingen. En toen kwam de vraag ‘wat doet u hier, Elia?’ Elia was aan het wegrennen van God, God wilde hem dat laten inzien met deze vraag.

Wegrennen van God

Elia was machtig gebruikt om Israël terug te brengen bij God, weg van hun afgoden. En dat was gelukt, het volk ging weer op de knieën voor God. Toen de koningin Izebel Elia bedreigde, was hij dat allemaal vergeten en ging hij wegrennen van God. Elia zag Gods kracht, Gods macht, Gods liefde en Gods bescherming niet meer. Hij zag niet meer dat God alle dingen onder controle had, hij rende weg bij God vandaan en wilde sterven.

Zo zitten wij ook in elkaar. Of we nou goede of slechte dingen hebben meegemaakt, er kan een soort ‘breekpunt’ komen, waarop je het opgeeft en dan maar wegrent. Een punt waarop je denkt dat God dit niet meer op kan of wil lossen, het punt waarop God je zat is, je vergeten is en niet meer naar je kijkt. Elia dacht dat hij de enige profeet was, de enige die trouw was. In plaats van aan God vragen om Zijn hulp en leiding, vulde Elia van alles in voor God.

Door de vraag te stellen, ‘wat doet u hier, Elia?’, wilde God Elia laten stoppen met rennen. Elia moest stoppen met wegrennen van God, stilstaan en luisteren naar Gods stem. Hij moest luisteren naar wat God te zeggen had en niet meer luisteren naar zijn eigen gedachten.

De vijand, satan

Onderdeel van wat Elia meemaakte is geestelijke strijd. Op de momenten van grote overwinning, zijn we vaak ook het meest kwetsbaar. Dat zijn de momenten dat we vatbaar zijn voor gedachten die niet van God zijn. 2 Korinthe 10:3-5 laat zien dat elke christen te maken krijgt met ‘valse redeneringen’ en gedachten die gevangen genomen moeten worden. De gedachten, valse redeneringen, etc. waar Paulus het over heeft, zijn gedachten die niet van God zijn.

Satan, de duivel, en zijn demonen zijn er erg goed in om gedachten in onze hoofden te stoppen. Gedachten die ons van God afhouden, die ervoor zorgen dat we niet meer naar God kijken, maar wegrennen van God. Elia werd aangevallen en was aan het verliezen; jij en ik hebben elke dag diezelfde strijd en wij mogen overwinnen in Jezus Christus. Paulus laat zien dat we alle gedachten ‘tot gehoorzaamheid aan Christus’ (2 Korinthe 10:5) mogen brengen. Dat is waar er overwinning over gedachten is, bij het kruis.

Hoe werkt dat?

Het begint met dit soort gedachtes gaan herkennen. Elke gedachte die jou van God wegduwt, is een gedachte die niet van God is. God zal je altijd naar Zichzelf toe trekken, zodat Hij je kan laten zien hoeveel Hij van je houdt. Jezus zegt niet voor niets: “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven.” (Mattheüs 11:28) Je mag komen, want Hij houdt van je; meer dan dat je door hebt.

Als je die gedachten herkent, en je mag God vragen om die te herkennen, dan moet je wat met die gedachten. 2 Korinthe 10:3-5 leren dat we die gedachten gevangen moeten nemen. Dat betekent zoveel als (hardop) uitspreken dat je gedachten hebt die niet van God zijn en God vragen om die gedachten weg te nemen. Je vraagt God om je gedachten te vullen met dingen die wel van Hem zijn, dingen die wel waar zijn.

Dat moet je misschien 1x, 5x, 100x doen; maar in Christus ben je meer dan overwinnaar (Romeinen 8). Blijf volharden, blijf teruggaan naar God, stop met wegrennen van God. Laat de gedachten in je hoofd je niet tegenhouden om je relatie met God verder op te bouwen. ‘Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat.’ (Filippenzen 4:8)

Stop met wegrennen van God en ga terug naar God. Laat geen gedachten, geen twijfels, geen vragen je tegenhouden; God houdt van je zoals je bent, Hij is altijd blij om je te zien en Hij wil tijd met je doorbrengen. Ren naar God!

Als je vragen hebt, stel ze gerust via onze contactpagina.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69