Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Wie is de God van jouw leven? - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“En hij sprak tot hem: Zo zegt de HEERE: Omdat u boden gestuurd hebt om Baäl-Zebub, de god van Ekron, te raadplegen – is het omdat er geen God in Israël is Die u naar Zijn woord kunt vragen? – daarom zult u niet meer van het bed waarop u bent gaan liggen, afkomen, maar u zult zeker sterven.” (2 Koningen 1:16) Koning Ahazia was ziek geworden, hij had toen niet God om wijsheid gevraagd, maar hij wilde Baäl-Zebub raadplegen. Hij koos ervoor om niet naar God te gaan, om naar afgoden te luisteren. God was niet de God van zijn leven; wie is God van jouw leven?

Wie is de God van jouw leven?

Het is belangrijk om deze vraag te stellen, het antwoord op deze vraag kostte Ahazia zijn leven. Hij koos bewust tegen God en ging naar een afgod. De god van zijn leven was een afgod, een valse god. Deze afgod kon hem niet redden, kon hem niet genezen. Het resultaat van deze afgod dienen was de dood, zoals dat altijd het resultaat is van afgoden dienen. Als koning van Israël had hij beter moeten weten, de vraag ‘wie is God van jouw leven’ had hij moeten beantwoorden met God.

Dezelfde vraag ligt voor jou, wie is God van jouw leven? Het antwoord ligt in degene naar wie je gaat voor hulp, voor wijsheid, voor leiding, etc. Degene aan wie jij denkt als het tegenzit, als je dingen hebt die je bij niemand anders kwijt kan; dat is jouw God. Wie bepaalt over jouw leven, is jouw god. Als dat de God van de Bijbel is, dan maak je de juiste keuze. Als dat iets/iemand anders is, dan heb je een probleem. Die keuze levert niks anders op dan dood.

God van leven

De God van de Bijbel is een God van leven, dood was geen onderdeel van Zijn perfecte schepping. Hij wil ook dat we alleen Hem aanbidden (Exodus 20), omdat Hij alleen God is. Elke keuze voor een andere god levert niets anders op dan de dood, wat een keuze is waar God niet blij van wordt. God heeft alles gemaakt (Genesis 1), Hij heeft de mens gemaakt om Hem te eren (Jesaja 43:7). Dood kunnen we Hem niet eren, alleen wanneer we levend gemaakt zijn door Jezus.

Alleen wanneer we leven naar de nieuwe schepping die we zijn (2 Korinthe 5:17) zullen we God eren. Gods wil voor de mens is leven, leven op Zijn manier. Daar hoort bij dat Hij de God van jouw leven is, de God Die bepaalt. Alleen Hij hoort te bepalen wat je doet, wanneer je het doet en hoe je het doet. De Geest wil jou leiden (Ezechiël 36:27), de vraag is of jij wil dat Hij leidt.

Jouw leven

Als christen heb je een geweldig cadeau van God gekregen, je leeft! Je bent hier op aarde en kan Hem eren, als je in Hem gelooft. Je leven kan tot Zijn eer zijn, Hem blij maken; je kan eeuwige impact hebben op mensenlevens. Het is en blijft de vraag, wie is God van jouw leven? Het is mogelijk om goed te beginnen, maar toch afgoden op de plek van God te zetten. Je kan enthousiast beginnen met God navolgen, maar door omstandigheden, moeilijkheden, je enthousiasme vervaagde, etc. kan je je liefde voor God verlaten.

Het antwoord op de vraag ‘wie is de God van jouw leven’ zit in wie/wat bepaalt wat jij doet? Wie/wat bepaalt waar jij jouw tijd, geld en energie aan besteed? Het antwoord op deze vraag laat zien wie er in jouw leven de leiding heeft. Als het antwoord daarop niet God is, dan heb je iets om je van te bekeren. We mogen met alles naar God toe gaan (1 Johannes 1:9), we mogen en horen ons te bekeren van elke zonde. Vraag God om berouw over je zonde en vraag Hem je te leiden in bekering (2 Korinthe 7:10).

Bekering

In dit geval betekent bekering dat je je afkeert van alles dat ‘God’ over jouw leven was, dat niet de God van de Bijbel is. Je keert je af van wat niet God is en je rent naar God toe. God wil graag weer de heerser van jouw leven zijn, Hij wil jou leiden, jou dragen, beschermen, corrigeren, bemoedigen, etc. Hij is zo genadig, zo liefdevol; Hij geeft je een nieuwe kans.

Laat God de God van jouw leven zijn, laat Hem je leiden in alles dat je doet. Ga niet door met afgoden dienen, alles dat niet God is, maar ga juist volledig voor Hem leven. Jezus is daarin ons voorbeeld, volg Hem hierin. Hij deed alles dat goed was in Gods ogen, Hij leefde perfect; Hij maakte God blij met alles dat Hij deed. Zo hoort jouw leven ook te zijn; laat God regeren in alles wie je bent.

Als je vragen hebt, stel ze gerust via onze contactpagina.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69