Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Zie het Lam van God - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt!” (Johannes 1:29) Johannes de Doper roept dit uit wanneer hij Jezus ziet. Dit is de allereerste keer dat Johannes Jezus ziet en hij weet gelijk Wie Jezus is. Het is zo belangrijk om te weten Wie Jezus is, het is zo belangrijk om te weten Wie Jezus voor jou is. Je kan namelijk theoretisch weten Wie Hij is, zonder zelf echt Hem te kennen zoals Hij is. “Zie het Lam van God”!

1e keer

Wat de uitroep van Johannes nog meer bijzonder maakt, is het feit dat dit de 1e keer is dat het woord lam voorkomt in het Nieuwe Testament. De 1e keer dat het woord lam voorkomt in het Oude Testament, is in Genesis 22. In dat hoofdstuk wordt Abraham door God opgedragen om zijn enige zoon te offeren, de zoon die hem door God beloofd was. Abraham heeft, zo leert Hebreeën 11:17-18, in geloof zijn zoon geofferd aan de Heere. Hij ging daar een offer brengen, maar had geen offerdier meegenomen. Toen ze bovenop de berg waren vroeg Izak aan zijn vader “Zie, hier is het vuur en het hout, maar waar is het lam voor het brandoffer?” (Genesis 22:7). De 1e keer dat het woord lam voorkomt in het Oude Testament is met de vraag “waar is het lam?”, de 1e keer dat het woord lam voorkomt in het Nieuwe Testament is “zie het lam”.

 

Dit is zo’n mooi beeld van hoe God werkt. In het Oude Testament was men op zoek naar de redding die er uiteindelijk door Jezus Christus gekomen is. In het Oude Testament zijn dingen opgeschreven die alleen duidelijk worden door de Persoon en het leven van Jezus. “Zie het Lam van God”. Dat is zo’n belangrijk statement, want zonder het Lam van God te zien kan je niet tot geloof komen. Johannes 3:14-15 laten zien dat we naar Jezus moeten kijken en Hem moeten geloven om gered te kunnen worden. Alleen door Hem te zien, alleen door geloof in Hem kunnen we de eeuwigheid met God meemaken.

Jezus’ offer

Wanneer we het Lam van God zien, zien we het perfecte offer van Jezus. In het Oude Testament werden er veel offers gebracht aan God, veel dieren moesten sterven om de zonden van de mensen te bedekken (Exodus 29). Elke ochtend en elke avond werd er specifiek een lam geslacht (Exodus 29:38-42). Alle offers die er gebracht werden, alle dieren die geslacht werden, waren slechts een beeld en in verwachting van het Lam van God. Jezus Die het perfecte offer voor de zonden van de mens kwam brengen. Zonder Zijn offer is er geen vergeving van zonde; de Bijbel leert dat er zonder bloed geen vergeving van zonde is (Hebreeën 9:22). Het is dus geweldig dat we het offer van het Lam van God hebben!

Met Zijn offer heeft Hij de zonde van de wereld weggenomen, Hij heeft de weg naar God vrijgemaakt. Hij heeft het mogelijk gemaakt om bij God te kunnen zijn. Hij heeft het mogelijk gemaakt om de hemel in te kunnen gaan na de fysieke dood. Hoe geweldig is het dan dat we het Lam van God hebben! Hoe geweldig is het dan dat we niet meer hoeven te vragen “waar is het lam”, maar dat we in koor met Johannes kunnen zeggen “Zie het Lam van God, Dat de zonde van de wereld wegneemt”!

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69