Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Zijn we als kerk trouw aan elkaar? - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Elia zei tegen Elisa: Blijf toch hier, want de HEERE heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zei: Zo waar de HEERE leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Zo gingen zij naar Bethel.” (2 Koningen 2:2) De profeet Elia stond op het punt om door God te worden opgenomen (2 Koningen 2:1); zijn leerling Elisa wist dat dit zou gaan gebeuren. Hij vond dit niet leuk, maar hij maakte een keuze: “ik zal u niet verlaten”. Elisa geeft ons een voorbeeld om te volgen; trouw aan elkaar zijn.

Zijn wij trouw aan elkaar?

God had Elisa bij Elia gebracht, als leerling en om de bediening van Elia door te zetten. Elisa had zich  gedurende de periode dat Elia zijn meester was gehecht aan Elia, hij hield van Elia. En nu stond er iets te gebeuren dat niet leuk was, ze moesten afscheid nemen. Elia had het voorrecht gekregen om in een storm opgenomen te worden, Elisa zou achterblijven en de Heere blijven dienen op aarde. Nu stond Elisa voor een keuze, de keuze was hoe hij zou reageren op deze situatie.

Elisa liet zien dat God echt in zijn hart regeerde, hij was trouw aan Elia. Trouw aan zijn meester, maar vooral trouw aan God. God had hem deze bediening gegeven, God was degene die hem leidde, dan was het logisch om trouw aan God en aan Elia te zijn.

Als kerk staan wij voor dezelfde keuze; in deze rare tijden gaan er allerlei meningen rond, allerlei ideeën over hoe we wel/niet horen te handelen. Zijn wij trouw aan elkaar, ondanks al deze dingen? Is de kerk wat de kerk moet zijn, namelijk het verenigde lichaam van Christus (1 Korinthe 12)? Deze vraag wordt heel persoonlijk, want de kerk is de mensen. Het Grieks voor kerk, ekklesia, betekent ‘uit-geroepenen’. De mensen zijn de kerk, de mensen moeten kiezen om trouw te zijn aan elkaar, trouw te zijn aan God.

Trouw aan God

Vóór we trouw kunnen zijn aan elkaar, één lichaam kunnen zijn, moeten we eerst trouw zijn aan God. Lees je Bijbel, bid, ga naar de samenkomsten, luister (goede) preken, luister aanbiddingsmuziek. Al deze dingen zijn nodig om je eigen hart dicht bij God te houden. Zonder je eigen hart dicht bij God te houden, kan je er niet voor je broeders en zusters zijn. Trouw aan elkaar betekent bovenal getrouw zijn aan God. En dat is iets dat in de kerk vandaag de dag een potentieel issue is.

Trouw aan God betekent dat je God boven alles stelt, dat je Zijn mening (uit Zijn Woord) boven alles stelt dat mensen zeggen. De kerk is zo verdeeld, zo bezig met de mening van mensen, dat we steeds minder lijken te luisteren naar God en Zijn Woord. Als kerk horen wij Gods liefde naar elkaar te laten zien (Johannes 13:34-35), die liefde moet onvoorwaardelijk zijn, volledig afhankelijk van het feit dat God van ons houdt. We horen trouw aan God te zijn, waardoor we trouw aan elkaar kunnen zijn.

En jij?

De vraag is wat jij doet, ben jij trouw aan God en daarmee aan Zijn kerk? Sta jij naast je broeders en zusters, om hen door situaties heen te helpen? Draag jij de lasten van je broeders en zusters (Galaten 6:2)? Het Woord heeft zoveel dingen te zeggen over hoe we trouw horen te zijn aan Gods kerk. Er zijn meer dan 60 ‘elkaar’ verzen in het Woord, allemaal gericht op hoe we de kerk horen te benaderen. Elisa geeft het goede voorbeeld, ondanks zijn eigen pijn blijft hij bij Elia. Dat is hoe de kerk hoort te handelen.

Vraag God om je hart te doorzoeken, zodat je naar Zijn wil zal handelen. Vraag God om je te leiden in getrouw zijn aan Hem en daarna trouw aan elkaar in de kerk. Dit getuigenis is zo krachtig naar de wereld, een kerk die verenigd is, sterk staat, Gods liefde laat zien aan elkaar. De kerk waar Gods Woord en liefde regeren, waar trouw aan elkaar zijn de standaard is, dat is een kerk die impact zal hebben in deze wereld. Dit is niet makkelijk, want dit is de keuze om zondaars lief te hebben, maar dit is de keuze die God wil dat we maken. Zijn wij trouw aan elkaar?

Als je vragen hebt, als je meer hierover wil weten, neem gerust contact met ons op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69