Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Zo is het gebeurd zoals God gesproken had - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Zo is het gebeurd zoals de man Gods tot de koning gesproken had: Morgen omstreeks deze tijd zullen in de poort van Samaria twee maten gerst voor een sikkel en een maat meelbloem voor een sikkel verkocht worden.” (2 Koningen 7:18) Israël zat in een heel benauwde situatie, waar Jeruzalem omsingeld en belegerd werd door Syrië. God echter bracht bevrijding, op een manier zoals alleen Hij kan. Zo is het gebeurd zoals God gesproken had; dat is de les die Israël mocht leren.

Zo is het gebeurd zoals God gesproken had

De vijand, met al haar macht en kracht, was door God weggestuurd. God had voorzien voor Israël in eten en drinken, waar ze voorheen in hongersnood zaten. Dit was iets dat God had voorspeld, Hij had, via Elisa, in 2 Koningen 7:1 gezegd dat dit zou gaan gebeuren. Hij had aangekondigd dat Hij deze vijand zou verdrijven en dat Hij voor eten zou zorgen voor Zijn volk. God sprak en het gebeurde, Gods woorden hebben ongelofelijk veel kracht. Israël was dat helemaal kwijt, ze waren kwijt hoe sterk en geweldig God was; dat wilde God aan hen laten zien.

Precies dat, ‘zo is het gebeurd zoals God gesproken had’, is een ongelofelijk belangrijke les voor de kerk en jou als individuele christen. We horen ons vast te houden aan Gods woorden, want die woorden hebben kracht. In Genesis 1 zien we dat Gods woorden kracht genoeg hebben om uit het niets dingen te maken. Dat zijn onwaarschijnlijk krachtige woorden, vele malen krachtiger dan wij ons kunnen voorstellen. En toch is dit het patroon dat we door de rest van de Bijbel zien, als God het zegt is het waar en zal het ook zo gebeuren.

Gods woorden

Jezus Zelf zegt in Mattheüs 4:4 dat we niet van brood alleen zullen leven, maar van elk woord dat uit Gods mond komt. Jezus citeert hier Deuteronomium 8:3, wat betekent dat dit bekend was voor Israël in de tijd van de overheersing door Syrië. Israël wist dat Gods woorden hen kracht moesten en konden geven, dat alleen Hij in staat was om de mens overeind te houden. Alleen Hij kon woorden spreken die krachtig genoeg waren om ons alles te geven wat we nodig hebben voor leven. ‘Zo is het gebeurd zoals God gesproken had’, dat moest hun verwachting en hun norm zijn.

Als Jezus dit zegt, als God Zelf dit zegt in het Oude Testament, hoort dit nog steeds de norm te zijn voor de kerk. Dit is niet iets dat voorbij is of niet langer van toepassing is; God is namelijk niet veranderd. ‘Zo is het gebeurd zoals God gesproken had’; dat hoort jouw verwachting te zijn voor het dagelijkse leven. Alles dat God zegt zal gebeuren, alles dat God heeft laten opschrijven in Zijn Woord zal realiteit worden. Er zal geen moment zijn dat wat God zegt niet uit zal komen.

Dat betekent dat ook alle profetieën uit Openbaring waar zullen gaan worden. Alle dingen die Jezus in Mattheüs 24-25 heeft gezegd, zullen uit gaan komen. Alles uit Daniël, Ezechiël, Jesaja, Jeremia, etc.; het zal allemaal volledig uit gaan komen. De wereld zal zien: ‘zo is het gebeurd zoals God gesproken had’. De kerk moet niet verrast zijn wanneer de dingen uitkomen die God zegt, de kerk hoort daar juist vanuit te gaan. Het is zo geweldig dat alles uitkomt wat Hij zegt, dat geeft ongelofelijk veel houvast voor de dag.

Ongeacht je situatie

Wat jouw situatie nu ook is, Gods Woord is waar. Wat er deze week ook op jou af gaat komen, Gods Woord is waar. Daar kan je op vertrouwen, daar kan je op staan. Dat betekent dat je mag staan op Gods beloftes, je mag vertrouwen op Wie Hij is. Je mag leren leven in compleet vertrouwen op God en op Zijn Woord, want dat Woord is waar. Wat jouw situatie ook is, je zal gaan zien: ‘zo is het gebeurd zoals God gesproken had’. Dat is namelijk Wie God is, Hij is waarachtig en trouw, Hij is goed en genadig. Dat is de God van de Bijbel.

Ongeacht je situatie, kies om God te vertrouwen. Leg je leven in Zijn handen, want Zijn handen zijn de beste handen die er zijn. Hij is betrouwbaar, kijk maar in Zijn Woord. Alles dat God gezegd heeft is al uitgekomen of zal nog uitkomen; alles is waar. Daar kan je volledig op vertrouwen en bouwen. Ook jij mag de conclusie trekken: zo is het gebeurd zoals God gesproken had.

Als je vragen hebt, schroom niet om contact op te nemen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69