Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Zonde maakt blind - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“En het gebeurde (was het gering dat hij in de zonden van Jerobeam, de zoon van Nebat, ging?) dat hij ook nog Izebel tot vrouw nam, de dochter van Ethbaäl, de koning van de Sidoniërs, en dat hij de Baäl ging dienen en zich daarvoor neerboog.” (‭‭1 Koningen‬ ‭16:31‬) Door de hele Bijbel heen zien we dat God zonde niet kan tolereren. God haat zonde (Spreuken 6), zonde brengt scheiding tussen God en mens (Jesaja 59). Maar zonde doet nog meer, zonde maakt blind. Dat is wat we zien in 1 Koningen 16:31, koning Achab trouwt met Izebel.

Is dat een probleem?

God legt aan ons uit dat wat Achab deed niet goed was, hij ging verder in de zonde dan zijn voorvaderen (vers 30). God noemt specifiek dat hij trouwt met Izebel en dat dat een probleem is. De naam Izebel betekent ‘verhoogd zij Baäl’ of ‘niet zedelijk’; dit zijn in Gods ogen geen positieve eigenschappen. Deze vrouw had veel invloed op koning Achab, terwijl hij al zo slecht bezig was.

Zonde maakt blind, in het geval van Achab zag hij door zijn eigen zonde niet meer hoe slecht Izebel en haar afgoden waren. Door zijn eigen zonde zag hij niet dat zijn pad door Izebel nog meer van God weg ging. Hij ging meer afgoden aanbidden, meer van hun foute manieren van aanbidding werden onderdeel van zijn leven. Uiteindelijk deed dat de toorn van de HEERE opkomen tegen hem (1 Koningen 16:33).

Zonde maakt blind, ook bij jou

Dit is niet iets waar Achab uniek in was, wij lopen hetzelfde gevaar. Zonde is een probleem, niet alleen omdat het scheiding brengt tussen mens en God (Jesaja 59:2), maar ook omdat het steeds meer af doet dwalen. Een ‘kleine’ zonde zet aan tot een net iets grotere zonde, wat weer tot nog meer zonde leidt. Elke keer zondigen zorgt ervoor dat de drempel lager wordt tot een volgende zonde.

Ook is het nooit genoeg, onze zondige natuur wil altijd meer, het moet altijd een stap verder. Om ons vlees, onze oude neigingen, tevreden te houden, moet onze zonde steeds verder gaan. En dat zien we terug in Achab, maar kunnen we ook allemaal zien in ons eigen leven. Een kleine leugen leidt tot een steeds grotere leugen, ook om de andere leugens te bedekken. Zo gaat het steeds verder.

Wat zegt de Bijbel?

Gods Woord leert dat we onze zondige natuur moeten kruisigen (Romeinen 6:6), dat we moeten sterven aan onszelf (Galaten 2:20). Achab laat ons zien wat ingaan en in blijven gaan op de zonde met ons doet, het drijft ons verder af van God. Sterven aan onszelf doet het tegenovergestelde, het brengt ons dichter bij God.

Zonde maakt blind, zonde kruisigen zorgt dat je ogen open gaan. Je gaat dan zien dat zonde alleen maar dood voortbrengt (Romeinen 6:23). Je ogen gaan open voor de effecten van zonde, niet alleen eeuwig, maar ook hier op aarde. God kan en wil je ogen openen voor zonde, maar dan moet je er wel voor kiezen om Zijn blik en oordeel over wat zonde is te accepteren.

Zonde moet sterven

De enige manier om te leven naar Gods wil, om niet blind te worden zoals Achab, is door heel dicht bij God te blijven. Bidden, Bijbel lezen, preken luisteren. Het standaard lijstje van dingen die je ogen op God gericht houden, dingen die je geestelijke sterk maken, zodat je door de Heilige Geest geleide keuzes zal maken.

Zonde moet sterven, want zonde maakt blind. Zonde moet sterven, want God wil dat we dingen helder en duidelijk zien. Hij wil dat Zijn Woord rijkelijk in je woont (Kolossenzen 3:16), zodat je zonde zal herkennen en juist Zijn wil zal doen. Leg je leven in Zijn hand door te bidden, laat God je leven doorlichten om te zien of er dingen zijn die niet naar Zijn wil zijn. Zonde maakt blind, laat God je ogen openen.

Als je vragen hebt, schroom niet om contact op te nemen.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69