Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69 Genade in plaats van oordelen - Calvary Chapel Haarlemmermeer

“Daarom bent u niet te verontschuldigen, o mens, wie u ook bent die anderen oordeelt, want waarin u de ander oordeelt, veroordeelt u uzelf. U immers die anderen oordeelt, doet dezelfde dingen.” (Romeinen 2:1) Een van de meest afstotende issues die christenen veroorzaken, is het oordelen van mensen. Wat ik bedoel is dat we mensen zien naar hun zonde, we richten ons op de zonde die we zien. We oordelen mensen, terwijl we vergeten wat Paulus in Romeinen 2:1 zegt. Paulus roept ons op om niet te oordelen, maar juist genade te tonen. Hij zegt eigenlijk: Genade in plaats van oordelen.

Begrijp me niet verkeerd, ik bedoel niet dat we zonde door de vingers moeten zien. Ik bedoel niet dat we zonde moeten laten gaan of goed moeten praten. Wat ik bedoel is dat we ons in relaties met mensen richten op hun zonde, in plaats van de genade die er voor hen is. We richten ons niet meer op wat God gedaan heeft, maar wat de mens gedaan heeft.

Oordelen

Jezus roept ons op om een boom te herkennen aan zijn vruchten. Wat Hij bedoelt is dat we moeten kijken naar wat mensen doen, want dat laat zien wat er in hun hart leeft. Tegelijkertijd zegt Hij dat we niet op de splinter in iemands oog moeten letten, maar op de balk in ons eigen oog (Mattheüs 7:1-5). Als christenen horen we te zien wat mensen doen en dan mensen in liefde aan te spreken. We horen broeders en zusters te begeleiden, maak discipelen (Mattheüs 28), zodat ze meer en meer leven naar Gods wil.

Om iemand te kunnen helpen, zullen we mensen aan moeten spreken op dingen die niet kloppen. We zullen ons moeten richten op de zonde in iemands leven. De vraag is alleen of dat onze volledige en enige focus is, of dat we de zonde gebruiken om mensen op Jezus te richten.

Genade

Romeinen 5:20b “waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest,”. Dit is hoe Paulus naar de situatie keek. Ja, er is zonde en ja, dat moet aangepakt worden. De enige manier om dat te doen, is door Gods genade. Onze focus, onze aanpak hoort Gods genade te zijn. Dat is namelijk de manier waarop God met ons omgaat. God stort Zijn genade over ons uit, Hij geeft ons elke dag meer en meer van Zijn genade.

Zijn genade is overvloedig voor jou. Wie zijn jij en ik dan om die genade niet uit te delen aan anderen? Ik heb zelf te vaak de focus niet gehad op God en Zijn genade, maar juist op wat mensen gedaan hadden. Te vaak ben ik bezig geweest met daar over praten, terwijl we vanuit de zonde horen te zien dat Jezus’ genade genoeg is.

In Romeinen 2:1 zegt Paulus dat wij dezelfde dingen doen als zij over wie wij oordelen. Het allerbeste wat we kunnen doen is de genade die jij en ik ontvangen hebben uitdelen aan mensen. Jezus zegt dat we als christenen herkend zullen worden aan onze liefde, niet aan ons oordelen.

Praktisch gezien, wat nu?

De volgende keer wanneer je iemand iets ziet doen wat niet overeenkomt met het Woord, stort Gods genade over die persoon uit. Bid voor die persoon, bid dat hij/zij Gods genade beter en beter zal leren kennen. Bid dat jij Gods genade meer en meer zal ervaren, kennen en begrijpen. Dat is namelijk de enige manier waarop wij God-erend met mensen kunnen praten. Genade in plaats van  oordelen.

Hoe anders zou de kerk zijn, hoe anders zou ons getuigenis zowel naar binnen als naar buiten zijn als wij dit toepassen. Genade in plaats van oordelen. Genade in plaats van mensen met een Bijbel om de oren slaan. In plaats van hard mensen de waarheid vertellen, vol van genade mensen over Jezus vertellen. Hoe anders zou de wereld zijn, hoe anders zou de kerk zijn.

Ga Gods genade onderzoeken. Doorzoek de Bijbel om te zien hoe God genadig is naar mensen. Bid dat God je die genade beter zal laten leren kennen en dat je die genade daarna uit mag delen aan de mensen om je heen. Mocht je hier vragen over hebben, neem gerust contact met ons op.

Warning: Undefined array key "social_network" in /var/www/html/app/web/wp-content/themes/Divi/includes/builder/module/settings/migration/SocialMediaFollowNetworkTwitterToX.php on line 69